۲ - مهر - ۱۳۹۲

در کلاسهای آموزشی هنرجو به این اطمینان میرسد که همانند نمونه کار های زیادی که از هنرجویان گروه در سایت قرار داده شده در جلسه ۱۷ به حد نماهای آپلود شده و در جلسه ۲۲ به حد داخلی های آپلود شده در سایت برسد.