۱۷ - آذر - ۱۳۹۳

در این بخش لینک آموزش هایی که توسط اساتید گروه ایجاد شده گذاشته میشود.

 

آموزش مدلسازی پله گرد توسط گروه رو در آپارات و یو تیوپ ببنید:

آپارت

یوتیوپ

آموزش مدلسازی سر ستون کلاسیک توسط گروه رو در آپارات و یو تیوپ ببنید:

آپارات

یوتیوپ

آموزش مدلسازی پرده کلاسیک توسط گروه رو در آپارات و یو تیوپ ببنید:

آموزش مدلسازی پنجره گرد در ادیت پلی توسط گروه رو در آپارات و یو تیوپ ببنید:

آپارات

یوتیوپ

آموزش مدلسازی فرش فانتزی توسط گروه رو در آپارات و یو تیوپ ببنید:

آپارات بخش اول

آپارات بخش دوم

آپارات بخش سوم

یوتیوپ بخش اول

یوتیوپ بخش دوم

یوتیوپ بخش سوم

آموزش مدلسازی مقرنس توسط گروه رو در آپارات و یو تیوپ ببنید:

آپارات

یوتیوپ

آموزش پلاگین Simlab 3D PDF Exporter توسط گروه رو در آپارات و یو تیوپ ببنید:

آپارات

یوتیوپ

آموزش مدلسازی نمای مدرن (زاها حدید) توسط گروه رو در آپارات و یو تیوپ ببنید:

آپارات

یوتیوپ

آموزش مفهوم Feresnel Reflection توسط گروه رو در آپارات و یو تیوپ ببنید:

آپارات

یوتیوپ

آموزش ساخت پرده، رومیزی، بالش و پرچم توسط گروه رو در آپارات و یو تیوپ ببنید:

آپارات

یوتیوپ

آموزش ساخت سازه ورنای توسط گروه رو در آپارات و یو تیوپ ببنید:

آپارات

یوتیوپ

files

آموزش مدلسازی تمرین جلسه اول توسط گروه رو در آپارات و یو تیوپ ببنید:

آپارات

یوتیوپ

TAMRINAT JALASE 1 files

آموزش مدلسازی نرده با استفاده از VN PLUGIN توسط گروه رو در آپارات و یو تیوپ ببنید:

آپارات

یوتیوپ

آموزش قراردادن گچبری در قوس توسط گروه رو در آپارات و یو تیوپ ببنید:

آپارات

یوتیوپ